Kuks: Umělecký poklad uprostřed přírody

Zámek Kuks původně sloužil jako letní sídlo hraběte Šporka, ale nejvýznamnější částí areálu je bývalý hospitál s kostelem Nejsvětější Trojice. Tento hospitál byl založen pro péči o nemocné a staré lidi a jeho součástí byla i lékárna a léčebná lázeň. Architektonicky významné jsou také sochy Matyáše Bernarda Brauna, které zdobí schodiště vedoucí k hospitálu a představují alegorická zobrazení lidských ctností a neřestí. Tyto sochy jsou považovány za vrcholné dílo českého barokního sochařství.